Mīļas Māras istabiņa
Pilna sīku šūpulišu;
Kad to vienu kustinaja,
Visi līdzi līgojàs. /1872-2/

Latvieša dzīvē PIRTS jau kopš senatnes ir fiziskās un garīgās tīrības telpa caur kuru ienākt ŠaiSaulē un aiziet no ŠīsSaules - nomirt vecajam un atdzimt jaunajam, noslēgt vienu posmu un pavērt ceļu nākamajam. Tā ir vieta kurā vienkārši uzturēt savu miesu tīru un vieta kurā dziedināt sevi. Pirts ir vieta kurā cilvēks piedzīvo dabisku sevis atjaunošanas procesu.
Paldies saku tētiņam
Par pirtiņas kūrumiņu!
Nu es varu šo naksniņu
Saldu miegu nogulēt. /1281-0/


Saiets pulcēs tradicionālās kultūras pārstāvjus un pirtszinību speciālistus, praktiķus, lai mestu tiltu starp seno latvieša pirti uz mūsdienu - Daudzinot PIRTI mūsu kultūrā un apzinoties tās neatsveramo nozīmi šodienas latvieša dzīvē.

ĪPAŠIE VIESI: Aīda Rancāne, Olita Puriņa, Līga Reitere, Ziedonis Kārkliņš, Alvis Paeglītis, Aigars Kruvesis.
Ar šo latviskās dzīvesziņas saietu tiek atzīmēts arī nozīmīgs posms Pirts tradīcijas mērķtiecīgā popularizēšanā mūsdienu sabiedrībā - Latvijas Pirts savienībai aprit 20 gadi.
Savukārt, Ādažu tradīciju kopa ar saieta rīkošanu, atzīmēs savu 9to dzimšanas dienu.
Dalība saietā iepriekš piesakoties: ej.uz/pirtsdaudzinajumu
Dalībnieki aicināti ierasties GODA TĒRPOS.
Saietu rīko Ādažu tradīciju kopa sadarbojoties ar Latvijas Pirts Savienību.