Par mums

Latvijas Pirts Savienība

Biedrības mērķi ir:
  • Apvienot pirtniekus kopīgu interešu apzināšanai, aizstāvēšanai un realizēšanai. Attīstīt pirts kultūru Latvijā un citas ar to saistītas nozares, popularizēt veselīgu dzīves veidu.
  • Organizēt klientiem un pirtniekiem konsultāciju palīdzību, apmācības kursos un semināros, nodrošināt viņus ar metodiskiem un normatīviem materiāliem, aizstāvēt viņu intereses valsts, pašvaldību u.c. institūcijās.
  • Veikt ierosinošas normatīvo aktu pilnveidošanas un publiskas darbības.
  • Sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām organizācijām izsniegt atbilstības un kvalifikācijas sertifikātus.

Biedrība dibināta 2004 gadā, tās darbības moto;

Veselīgs dzīves veids caur latvisko pirti

Biedrība ik gadu organizē vairākus divu dienu mācību pasākumus ar izglītojošām lekcijām un pieredzes apmaiņu. Šajos pasākumos ir piedalījušies; lietuviešu pirtnieki, pārstāvji no Krievijas SPA institūta, kā arī Indijas ajūrveida pirts speciālisti un citi. Piedalījāmies ,,Saunas kongresā,,  Helsinkos, kā arī piedalījāmies Somijas vēstniecības organizētajā starptautiskajā ceļojošajā  saunas izstādē ar stendu un zinātniskajiem lasījumiem par Latvisko pirti.

Biedrības pārstāvji ir piedalījušies arī citu valstu organizētajos pasākumos kas popularizē veselīgu dzīves veidu un pirti.

Biedrība ir izstrādājusi pirts speciālista –pirtnieka kritērijus un veic pirtnieku sertifikāciju.